Projekt sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej lub kotlowni Prezentacja

PRO-SAN Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Tomasz Karłowski


Biuro istnieje od 1997 roku.

Zrealizowaliśmy szereg umów na opracowanie projektów budowlanych z zakresu inżynierii sanitarnej dla samorządów terytorialnych, developerów, firm i osób prywatnych..

Świadczymy usługi w zakresie: